ชื่อ - นามสกุล :นางทัศนีย์ ปราบวงษา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :17 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0815482137
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป