ชื่อ - นามสกุล :นางฐิติพร เสนาะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :250 หมู่ 4 ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0931235589
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป