ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรวิภา บุตรกูล
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :7 หมู่ 1 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0625142819
Email :independentliving498@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป